Ievads

Laiks skrien tik ātri.. Nepaspēj ne apgriezties, kad mazais ir paaudzies, jau atkal kaut ko jaunu iemācījies, kļuvis lielāks un gudrāks! Tas ir vislielākais vecāku prieks – vērot, kā notiek brīnums: no sīciņa kunkulīša izaug mazs cilvēciņš. Bieži vien pārsteigumā jāiepleš acis: un pa kuru laiku tas viss notiek!

Tomēr, protams, mēs neesam vien bezdarbīgi vērotāji no malas. Ir tik daudz lietu, ko mazais vēl pats nespēj aptvert, tamdēļ esam atbildīgi par labvēlīgas vides, veselīga uztura un mīlestības sniegšanu saviem acuraugiem!

Visi vecāki vēlas, lai viņu bērns augtu veselīgs un attīstītos jau no pašas dzimšanas līdz pat pilngadības sasniegšanai. Bieži vien izjūtam satraukumu, domājot, kā vislabāk palīdzēt mazulim augt un attīstīties, kādus produktus piedāvāt, kādas nodarbības izvēlēties viņa attīstības veicināšanai.

Papildus pareizam un veselīgam uzturam nepieciešamas arī aktivitātesgan ķermenim, gan prātam. Bērniem nozīmīga ir fiziskās slodze: regulāra izkustēšanās vislabāk svaigā gaisā, ieteicama arī dažādu sporta veidu apgūšana, kas palīdz nostiprināt ne tikai fizisko izturību, bet arī attīstīt domāšanu, ko veicina atmiņas un uzmanības attīstīšana, piemēram, iegaumējot spēles noteikumus.

Tikpat nozīmīgas ir arī aktivitātes atmiņas un domāšanas trenēšanai. Ļoti labas ir dažādas „atcerēšanās” spēles, radošas nodarbes, piem., zīmēšana, muzicēšana, puzles likšana, arī grāmatu lasīšana.