Ķīmiskā formula

Kalcijs ir ķīmiskais elements ar simbolu Ca un atomskaitli 20. Medicīnā pārsvarā izmanto kalcija karbonātu – karbonātu minerāli. Tas ir no ūdens brīvs karbonāts bez svešiem anjoniem.

Kalcija karbonāts: Ca (CO3)
Krāsa: Visbiežāk bezkrāsas, balts, dzeltens, retāk: sarkans, oranžs, zils, zaļš, brūns u.c.
Svītras krāsa: Balta
Habituss: Aprakstītas vairāk nekā 800 kristālu formas, no kurām katrai var būt dažādas modifikācijas
Skaldnība: Ļoti laba, trīs virzienos
Lūzums: Gliemežnīcas, grūti iegūt labās skaldnības dēļ
Cietība pēc Mosa skalas: 3
Spīdums: Stikla
Caurspīdīgums: Caurspīdīgs, puscaurspīdīgs, necaurspīdīgs
Laušanas koeficients: nω = 1.640 – 1.660 nε = 1.486
Blīvums: 2,71 g/cm3