TAKEDA tīmekļvietnes privātuma paziņojums

Šis Privātuma paziņojums attiecas uz tīmekļvietni   www.kalcijs.lv

Takeda Latvia (‘Takeda’), stingri apņemoties aizsargāt Jūsu privātumu, pieliks pūles, lai aizsargātu Jūsu Personas datus saskaņā ar turpmāk norādīto Tīmekļvietnes privātuma paziņojumu (“Paziņojums”), kas attiecas uz visiem personas datiem, ko uzņēmums ievāc un apstrādā par šīs tīmekļvietnes apmeklētājiem.

Takeda ievāktie Personas dati un to avots

Takeda var automātiski ievākt šādu informāciju ar šīs tīmekļvietnes starpniecību:

 • Tehnisko informāciju, tostarp, Interneta protokola (IP) adresi, ko izmanto, lai pievienotu Jūsu datoru Internetam, Jūsu pierakstīšanās informāciju, pārlūka veidu un versiju, laika zonas iestatījumus, pārlūka spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu;
 • Informāciju par Jūsu apmeklējumu, tostarp, pilnu vienoto resursu vietrāžu (URL) klikšķu secību uz, caur un no šīs vietnes (ieskaitot datumu un laiku), lapas reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējumu ilgumu, informāciju par lapu saskarsmi (tādu kā ritināšana, klikšķi un kursora novietošanas) un metodēm, ko lieto, lai izietu no lapas.

No šīs tīmekļvietnes Takeda var iegūt tādus Personas datus, kā Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un profesionālā informācija tikai, ja šāda informācija tiek mums sniegta brīvprātīgi. Ievācot Personas datus par Jums, Takeda informēs Jūs par to, vai pieprasītā informācija ir sniedzama obligāti vai brīvprātīgi. Ja Jūs nolemjat nesniegt noteiktu informāciju, tas var ietekmēt noteiktu resursu lietošanu no Jūsu puses un Takeda var nebūt iespējas sniegt Jums noteiktus pakalpojumus.

Takeda var sadarboties arī ar trešajām personām (ieskaitot, piemēram, sadarbības partnerus, tehnisko pakalpojumu apakšuzņēmējus, reklāmas tīklus, analītisko pakalpojumu sniedzējus un  meklēšanas informācijas sniedzējus) un var saņemt informāciju par Jums no šādām personām.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats.

Takeda apstrādās Jūsu personas datus, lai ievērotu savas leģitīmās komercdarbības intereses, vai, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu  juridisko pienākumu.

Takeda lieto Jūsu Personas datus?

Takeda lietos ar šīs tīmekļvietnes starpniecību ievāktos personas datus šādu nolūku ietvaros:

 • lai uzlabotu mūsu pakalpojumu līmeni;
 • lai uzlabotu mūsu tīmekļvietnes saturu;
 • lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, lūgumiem un sūdzībām;
 • mūsu pašu iekšējām vajadzībām, piemēram, lai atbildētu un medicīniskās informācijas pieprasījumiem, sūdzībām par produktiem, vai lai apstrādātu ar blaknēm saistītās ziņas;
 • mūsu attiecību ar Jums uzturēšanas nolūkā, ja esat mūsu klients, piegādātājs vai sadarbības partneris;
 • lai izskatītu Jūsu darba pieteikumu.

 

Kam Takeda nodod Jūsu Personas datus?

Takeda var nodot Personas datus par Jums citām Takeda saistītajām personām, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu leģitīmus komercdarbības mērķus vai izpildītu piemērojamās likumīgās prasības. Takeda var nodot Jūsu informāciju arī noteiktām trešajām personām, tostarp,:

 • sadarbības partneriem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, kuri sniedz pakalpojumus Takeda vai Takeda vārdā; un
 • analītiskās un meklētājprogrammas sniedzējiem, kuri palīdz Takeda uzlabot un optimizēt šo vietni;
 • gadījumā, ja Takeda pārdod vai pērk jebkādu uzņēmumu vai aktīvus, tā ir tiesīga izpaust Jūsu Personas datus šāda uzņēmuma vai aktīvu potenciālajam pārdevējam vai pircējam;
 • ja trešā personā iegādājas Takeda vai praktiski visu tās aktīvu daļu, un šādā gadījumā Takeda rīcībā esošie Personas dati var būt vieni no atsavināmajiem aktīviem; vai
 • ja Takeda ir pienākums izpaust vai nodot Jūsu Personas datus, lai izpildītu jebkādu juridisku pienākumu vai lai īstenotu vai piemērotu tās Lietošanas noteikumus un citas vienošanās, vai lai aizsargātu Takeda, tā klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību. Tas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, nolūkā īstenot aizsardzību pret krāpnieciskām darbībām un atbilstības riska pārvaldību, kā arī informācijas apmaiņu ar regulatora un veselības aprūpes iestādēm, nolūkā ziņot par blaknēm un produktu kvalitātes jautājumiem.

Ja Takeda uztic Personas datu apstrādi noteiktam apakšuzņēmējam, Takeda uzmanīgi pārbaudīs un atlasīs šādu apakšuzņēmēju un īstenos nepieciešamo un atbilstošu uzraudzību pār šādu apakšuzņēmēju, lai nodrošinātu uzticēto datu drošības kontroli.

Daži Takeda koncerna uzņēmumi un/vai pakalpojumu sniedzēji var atrasties valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (“EEZ“), kuru likumi var nenodrošināt Jūsu Personas datiem tādu pašu aizsardzības līmeni. Takeda nodrošinās, lai saistībā ar šādām pārsūtīšanām tiktu ieviesti visi atbilstošie drošības mehānismi un ievēroti visi piemērojamie normatīvie akti.

Takeda aizsargā Jūsu Personas datus?

Takeda  īstenos saprātīgus un atbilstošus fiziskus, administratīvus un tehniskus aizsardzības pasākumus, lai pasargātu personas datus par Jums no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Neraugoties uz to, ka mēs pieliksim visas pūles, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt ka datu nozaudēšana, ļaunprātīga izmantošana vai pārveidošana tiks pilnībā izslēgta, un Jūs veicat jebkādu datu pārsūtīšanu, uzņemoties visu risku, un ir būtiski atcerēties, ka Interneta vidē pārsūtītās informācijas drošību nevar garantēt.

Jūsu tiesības
Privātpersonām ES ir noteiktas datu subjekta tiesības, kam var tikt piemēroti aprobežojumi un/vai ierobežojumi. Šīs tiesības ietver tiesības: (i) pieprasīt piekļuvi un labot vai dzēst savus Personas datus; (ii) panākt savu Personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret to apstrādi; un (iii) tiesības uz datu pārnesamību. Ja Jūs vēlaties īstenot kādas no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzam izmantot turpmāk tekstā norādīto kontaktinformāciju. Privātpersonām ES ir tiesības arī iesniegt sūdzību par savu Personas datu apstrādi viņu vietējā datu aizsardzības iestādē.

Jums ir tiesības lūgt  Takeda neapstrādāt Jūsu Personas datus mārketinga nolūkos. Takeda parasti informēs Jūs  (pirms Jūsu datu ievākšanas), ja tā plāno izmantot Jūsu datus šādos nolūkos vai plāno izpaust Jūsu informāciju jebkādai trešajai personai šādiem nolūkiem. Jūs varat īstenot savas tiesības novērst šādu apstrādi, jebkurā laikā paziņojot Takeda, ka nevēlaties saņemt šādus mārketinga materiālus. Ja Jūs vēlaties īstenot šīs tiesības, lūdzam izmantot funkciju “atteikt abonēšanu” attiecīgajā saziņā vai skatīt sadaļu “Kā ar mums sazināties?” turpmāk tekstā.

Cik ilgi Takeda uzglabā Jūsu Personas datus?
Personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams nolūkiem, kādos tie tika ievākti, ievērojot vietējos normatīvos aktus un leģitīmās komercdarbības intereses.

Cita svarīga informācija.
Mūsu tīmekļvietne sniedz saites uz citām trešo personu tīmekļvietnēm. Šajā dokumentā aprakstītā privātuma politika neattiecas uz šādām vietnēm. Lūdzam pārliecināties, ka esat pārbaudījuši jebkuras Jūsu apmeklētās saites juridiskās un privātuma politikas sadaļas.

Google Analytics
Takeda izmanto Google Analytics, kas ir tīmekļa analītikas rīks, kas palīdz tīmekļvietņu īpašniekiem izprast to, kā apmeklētāji nonāk viņu tīmekļvietnē. Google Analytics klienti var apskatīt dažādus ziņojumus par to, kādā veidā apmeklētāji mijiedarbojas ar viņu tīmekļvietni, lai varētu to uzlabot. Google Analytics ievāc informāciju anonīmā veidā. Tas ziņo par tīmekļvietnes tendencēm, neidentificējot konkrētus apmeklētājus.

Google Analytics sīkdatnes
Līdzīgi kā daudzi citi pakalpojumi, Google Analytics izmanto pirmās personas sīkdatnes, lai atsekotu apmeklētāju  mijiedarbības veidus. Šīs sīkdatnes izmanto, lai uzglabātu tādu informāciju kā laiks, kad noticis pašreizējais apmeklējums, to, vai apmeklētājs jau iepriekš ir apmeklējis vietni, un ar kādas vietnes starpniecību apmeklētājs ir nonācis tīmekļa lapā. Pārlūki nepārsūta pirmās personas sīkdatnes starp domēniem.

IP adreses izmantošana
Katram pie Interneta pieslēgtam datoram un ierīcei piešķir unikālu numuru, kas zināms kā Interneta protokola (IP) adrese. Tā kā šos numurus parasti piešķir uz valsti balstītos blokos, IP adresi bieži vien var izmantot, lai noteiktu reģionu, valsti un pilsētu, no kuras dators pieslēdzas Internetam. Google Analytics ievāc ziņas par tīmekļvietņu apmeklētāju IP adresi, lai  tīmekļvietņu īpašnieki gūtu priekšstatu par to, no kādas pasaules daļas nāk viņu apmeklētāji. Šo metodi sauc par IP ģeolokāciju.

Google Analytics neziņo faktiskās IP adreses informāciju Google Analytics klientiem. Turklāt, pielietojot metodi, kas zināma kā IP maskēšana, Google Analytics lietojošiem tīmekļvietņu īpašniekiem  ir iespēja likt Google Analytics izmantot tikai daļu no IP adreses, nevis visu IP adresi, ģeolokācijas nolūkā. Neatkarīgi no tā, vai tīmekļvietņu īpašnieki lieto vai nelieto  Google Analytics, viņiem ir piekļuve viņu vietņu apmeklētāju IP adresēm.

Personas dati
Personas dati ir Jūs personiski identificējoša informācija, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese vai rēķinu izrakstīšanas informācija, vai citi dati, kurus var pamatoti saistīt ar šādu informāciju. Google Analytics Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kuri jāievēro visiem Analytics klientiem, aizliedz atsekot vai ievākt šo informāciju, izmantojot Google Analytics vai saistot Personas datus ar tīmekļa analītikas informāciju.

Analītisko datu izmantošana no Google puses
Google Analytics lietojošajiem tīmekļvietņu īpašniekiem ir iespēja kontrolēt to, kādus datus viņi ļauj lietot Google. Viņi  var izlemt, vai vēlas, lai Google lietotu vai nelietotu šos datus, izmantojot  Google Analytics datu nodošanas opcijas. Ja šīs opcijas to pieļauj, datus lieto, lai uzlabotu Google produktus un pakalpojumus. Tīmekļvietnes īpašnieki var jebkurā brīdī mainīt šis opcijas.

Pārlūka nepiedalīšanās iespēja
Lai sniegtu tīmekļvietnes apmeklētajiem lielākas izvēles iespējas par to, kā  Google Analytics ievāc viņu datus, Google ir izstrādājis Google Analytics pārlūka nepiedalīšanās iespējas pievienojumprogrammu. Pievienojumprogramma sazinās ar  Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par tīmekļvietnes apmeklējumu nav jānosūta Google Analytics. Google Analytics pārlūka nepiedalīšanās iespējas pievienojumprogramma neliedz pārsūtīt informāciju pašai tīmekļvietnei vai citiem tīmekļa analītikas pakalpojumiem.

Uzziniet vairāk par Google Analytics pārlūka nepiedalīšanās pievienojumprogrammu šeit

Sīkdatnes – Veselības aprūpes speciālistu sadaļa

Sīkdatnes ir nelielas datnes, kas tiek glabātas lietotāja datorā. Tās ir paredzētas, lai saglabātu nelielu apjomu datu, kas ir raksturīgi konkrētajam klientam un tīmekļvietnei, un tiem var piekļūt vai nu no tīmekļa servera vai no klienta datora. Tas ļauj serverim nodrošināt lapu, kas ir īpaši pielāgota konkrētajam lietotājam, vai arī pati lapa var saturēt noteiktu skriptu, kas atpazīst datus sīkdatnē un, līdz ar to, spēj pārnest informāciju no viena tīmekļvietnes (vai saistītās vietnes) apmeklējuma uz nākamo.

Lai veselības aprūpes speciālisti varētu brīvi pārvietoties īpaši paredzētajā “Veselības aprūpes speciālistu” sadaļā, sīkdatne tiek lejupielādēta pārlūka datorā, taču attiecīgo sīkdatni dzēš, tiklīdz sesija noslēdzas.

Ja Jūs vēlaties ‘nepiedalīties’, vienkārši klikšķiniet uz  ‘atcelt’, kad Jums lūdz apstiprināt, vai esat veselības aprūpes speciālists. Ja sekosiet šim procesam, tas nodrošinās, lai Jūsu datorā netiktu lejupielādētās nekādas sīkdatnes – izvēloties ‘nepiedalīties’ , Jums nebūs iespējas apskatīt veselības aprūpes speciālistu sadaļu tīmekļvietnē.

Kā ar mums sazināties?

Jūs varat sazināties ar mums, lai īstenotu savas tiesības, izteiktu pieprasījumus vai iesniegtu sūdzības par Jūsu Personas datu apstrādi no Takeda puses. Takeda veiks atbilstošus pasākumus, lai izskatītu pieprasījumus, lūgumus un sūdzības. Takeda atbildēs uz šādiem pieprasījumiem trīsdesmit (30) darba dienu laikā.

Kontaktinformācija:

Pasta adrese: Kam: Datu aizsardzības speciālistam, Juridiskais departaments, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Cīrihe), Šveice.

Elektroniskā pasta adrese: dataprivacy@takeda.com

Svarīga informācija.

Latvijas Datu aizsardzības iestāde atbild par privātuma tiesību ievērošanas uzraudzību Latvijā.  Ja Jums nepieciešama sīkāka informācija par Jūsu privātuma tiesībām, vai ja Jūs nespējat atrisināt problēmu tieši ar mums un vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzam sazināties ar: Datu valsts inspekcija, Tel.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.

Šis Privātuma paziņojums stājas spēkā no 2018. gada 25. maija.